unic-utrecht.nl

Aanmelden & Inschrijven

Wat leuk dat je overweegt om je aan te melden bij UniC! Onderstaand vind je meer informatie en we hopen je in het nieuwe schooljaar op UniC te zien.

Wat zijn de toelatingseisen?

Basisscholen geven met een schooladvies aan welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit schooladvies is bindend. In Utrecht en Stichtse Vecht is met alle schoolbesturen afgesproken dat het basisschooladvies enkelvoudig is waar dat kan en meervoudig als het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig kan worden aangeven. Heb je een havo-, vwo- of havo/vwo advies dan kan je je op UniC aanmelden. Zie voor meer informatie over het schooladvies, aanmelding en plaatsing de procedure van Naar het VO, klik hier.

Wordt er op UniC geloot?

In schooljaar 2022-2023  is er geen loting op UniC geweest en zijn alle leerlingen dus toegelaten op UniC. Of er op UniC aankomend jaar geloot gaat worden hangt af van het aantal aanmeldingen. Op het moment dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen dan zal er worden geloot. We verwachten dat we dit jaar wederom niet hoeven te loten.

Hoe krijg ik te horen of ik ben aangenomen op UniC?

Bij de aanmelding via de basisschool kunnen je ouders aangeven dat ze op de hoogte willen blijven van het plaatsingsbesluit. Op de dag van de eventuele loting (30 maart 2023) wordt het plaatsingsbesluit gecommuniceerd via het mailadres dat je ouders hebben opgegeven. Ook ontvang je één of twee dagen later een brief van ons.

Vanaf welke datum kan je je aanmelden?

Op 15 februari 2023 start de aanmeldingsperiode van leerlingen bij het VO. Hieronder zie je nog een aantal data die handig zijn om in de gaten te houden.

  • 14 maart 2023 - Laatste dag aanmelding 1e ronde
  • 29 maart 2023 - Sluiting aanmelding eerste ronde 
  • 30 maart 2023 - Centrale loting 1e ronde + bekendmaking
  • 5 april 2023 - Sluiting aanmelding 2e ronde 
  • 6 april 2023 - Eventuele loting + bekendmaking