unic-utrecht.nl

Aanmelden & Inschrijven

Wat leuk dat je overweegt om je aan te melden bij UniC! Onderstaand vind je meer informatie en we hopen je in het nieuwe schooljaar op UniC te zien.

Wat zijn de toelatingseisen?

Basisscholen geven met een schooladvies aan welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit schooladvies is bindend. Heb je een havo-, vwo- of havo/vwo advies dan kan je je op UniC aanmelden. Vaak krijgen leerlingen een dubbeladvies. Een middelbare school kan een leerling niet plaatsen als deze school het laagste niveau van een dubbeladvies niet heeft. Zie voor meer informatie over het schooladvies, aanmelding en plaatsing de procedure van Naar het VO, klik hier.

Wordt er op UniC geloot?

In schooljaar 2022-2023  is er geen loting voor de brugklas van schooljaar 2023-2024 op UniC geweest en zijn alle leerlingen toegelaten op UniC. Of er aankomend jaar geloot gaat worden voor de brugklas van 2024-2025 hangt af van het aantal aanmeldingen. Op het moment dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen dan zal er worden geloot.

Hoe krijg ik te horen of ik ben aangenomen op UniC?

Bij de aanmelding via de basisschool kunnen je ouders aangeven dat ze op de hoogte willen blijven van het plaatsingsbesluit. Op de dag van de eventuele loting wordt het plaatsingsbesluit gecommuniceerd via het mailadres dat je ouders hebben opgegeven. Ook ontvang je één of twee dagen later een brief van ons.

Vanaf welke datum kan je je aanmelden?

  Vanaf het moment dat jouw definitief advies is vastgesteld kan de basisschool je aanmelden in Onderwijs Transparant (OT). Aanmelden kan dus vanaf het moment dat het definitief advies is vastgesteld tot en met 31 maart 2024.