unic-utrecht.nl

Frans

Le français op UniC

Communicatie heeft een belangrijke rol in onze lessen en daarom richten we ons meer op het ontwikkelen van taalvaardigheid dan op grammatica. In de onderbouw word je niet beoordeeld met cijfers maar op niveaus die vastgelegd zijn in het Europees Referentiekader (ERK).

Spelenderwijs leren

Een taal leer je vooral om het te kunnen gebruiken (spreken en luisteren/begrijpen). In de onderbouw starten we met de lessen en français. In kleine stappen wordt de taal je aangeboden waarbij er veel herhaling is en je de woorden spelenderwijs leert. Er is ook aandacht voor uitspraak. Je oefent die natuurlijk in de klas door veel Frans te spreken maar ook digitaal en op papier waarbij je met actueel beeld- en geluidsmateriaal werkt. Naast praktische opdrachten als het schrijven van brieven doen we ook spelletjes. 

We spelen memory en galgje, luisteren naar liedjes, kijken naar Franse filmpjes en hebben uitdagende taaltaken. Een voorbeeld van zo'n taaltaak is dat jij je kookkunsten mag tonen door een Frans gerecht te bereiden, het bereidingsproces film je en het lekkers deel je met je klasgenoten. Maar je begint natuurlijk eerst met jezelf voorstellen zodat je je klasgenoten beter leert kennen.

Se présenter

Leerlingen beginnen met zichzelf voorstellen en praten over het gezin, familie, vrienden, hobby’s en sporten.

Se présenter
Se présenter

Toetsen

Het is natuurlijk fijn om te weten waar je staat met je taalontwikkeling. Daarom wordt er getoetst op 4 vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven). We toetsen formatief en summatief. Formatief toetsen geeft jou en ons als docent inzicht in jouw voortgang, het laat zien wat je al goed kan en waar je nog kan verbeteren. Bij summatief toetsen wordt gekeken of je de leerdoelen in voldoende mate hebt gehaald.

Plezier

Plezier in de taal leren vinden wij heel belangrijk. Plezier ervaren is niet alleen leuk maar het betekent ook nieuwe dingen leren en succeservaringen opdoen. We bieden jou keuzes in opdrachten en variatie in niveau waardoor je wordt uitgedaagd om mee te doen en zo de taal steeds beter onder de knie krijgt.