unic-utrecht.nl

Nederlands

Taal is overal om je heen: op een reclamebord, in een boek, in de persconferentie van Mark Rutte en ga zo maar door. Om dat allemaal goed te begrijpen, is het heel belangrijk dat je goed kunt lezen en schrijven, maar ook dat je een mening kunt vormen en die overtuigend kunt vertellen. En wat dacht je van goed luisteren? Dat is een hele kunst!

Met al die dingen ga je oefenen bij Nederlands. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je op UniC leert om goed te vertellen wat je denkt en vindt én dat je daarbij ook nog aan anderen om je heen denkt. Daarom gaan we bij Nederlands aan de slag met lezen en taalvaardigheid en bespreken we samen onderwerpen die belangrijk zijn in het nieuws.

Dat doe je aan de hand van kleine en grote opdrachten, creatieve opdrachten en natuurlijk krijg je ook uitleg van je docenten. Maar bij Nederlands ben je niet alleen aan het leren; je bent ook aan het ontdekken. Je duikt bijvoorbeeld in verhalen van boeken die je kiest uit de bieb en komt erachter wat taal met het vak maatschappij te maken heeft. Zo ontdek je wat jij interessant vindt en waar jouw taaltalent ligt!

De invulling van het vak Nederlands kenmerkt zich door projectmatig werken en ook door veel eigen lesmateriaal. Er is aandacht voor verschillende vaardigheden, zoals lezen en schrijven, maar ook voor presenteren, argumenteren, luisteren en gesprekken voeren. 

Nederlands op UniC - Wat doe je allemaal bij Nederlands

Nederlands op UniC

OPBOUW

In de onderbouw heb je gemiddeld ruim twee uur Nederlands per week. In die tijd zul je af en toe instructie krijgen, maar je zult ook veel zelf aan de slag zijn, individueel of in je maatjescirkel (werkgroepje). Naast de verplichte lessen voor iedereen, kun je ook nog extra tijd aan Nederlands besteden in de zogenaamde V-blokken. De inhoud van deze blokken kan variëren, maar denk aan het UniC-journaal, een leesclub en aan debatteren! Bij Nederlands zoeken we ook regelmatig de verbinding met andere vakken. Zo hebben we het in klas 2 over de multiculturele samenleving en dan werken we samen met het vak maatschappij.

In de bovenbouw werk je nog altijd aan de verschillende vaardigheden, veelal projectmatig. Tegelijkertijd bereid je je ook steeds meer voor op het centraal eindexamen.

LESMATERIAAL

Op UniC hebben we heel veel eigen lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal wordt veelal aangeboden op It's Learning, onze digitale leeromgeving. In de onderbouw gebruiken we voor (werkwoord)spelling daarnaast een digitale methode: NUMO. Met deze gepersonaliseerde methode kun je op je eigen tempo werken aan die onderdelen die nog moeilijk zijn. 

HET DOCENTENTEAM

Op UniC zijn er acht docenten Nederlands. De ene helft van deze docenten geeft vooral les aan de leerlingen in de onderbouw en de andere helft houdt zich met name bezig met de bovenbouw. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan de docent die op dit moment online is.