unic-utrecht.nl

Maatwerk, Zorg & Ondersteuning

Ik doe aan topsport en mijn trainingen/wedstrijden raken mijn schoolwerk

UniC is geen LOOT-school. In de onderbouw en middenbouw kunnen we met je meedenken en de ruimte opzoeken, maar in de bovenbouw kunnen we alleen binnen het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) maatwerk leveren.

Wat biedt UniC aan voor versnellers?

Op UniC is het mogelijk om te versnellen (ook wel voorlopen genoemd). Samen met je mentor en ouders bekijk je op welk vak of welke vakken je zou willen voorlopen. Om te kunnen versnellen heb je een positief advies nodig van je vakdocent(en).

Hoe ziet het ondersteuningsteam er op UniC uit?

In schooljaar 2023-2024 bestaat het het begeleidings- en ondersteuningsteam uit mentoren, twee zorgcoördinatoren, een orthopedagoog, zes leerling- en teamondersteuners, drie domeincoaches, twee LOB'ers (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en specialisten in faalangst en dyslexie.