unic-utrecht.nl

Challenges

In de bovenbouw heb je naast je reguliere vakken elke week een blokuur challenge. Je gaat met een groep medeleerlingen op een realistische en creatieve manier aan de slag met een actueel thema binnen je profiel. Je krijgt een vraagstuk als opdracht en probeert concrete oplossingen te bedenken. Je doet hiervoor onderzoek bijvoorbeeld door enquêtes te houden of experimenten uit te voeren. Je werkt bij voorkeur samen met partijen buiten school zoals Rijkswaterstaat, de Gemeente Utrecht of buurtteams.

Heb je vragen hierover? Spreek dan even één van de docenten aan op de pagina van Natuur of Maatschappij.