unic-utrecht.nl

Informatie over eigentijds onderwijs / vragen aan de schoolleiding

Het DNA van UniC

Het DNA van UniC

UniC is een school voor havo en vwo met vernieuwend onderwijs. Om leerlingen echt eigenaar van hun eigen leren te maken is het nodig dat zij de kennis, vaardigheden en wil ontwikkelen om een leven lang te leren. Dit kan alleen in een rijke uitdagende leeromgeving waar leerlingen en docenten samen leren, zowel individueel als collectief. Dit is het DNA van UniC. Dit is en blijft ook onze droom. Het is onze ambitie om concrete veranderingen in onze onderwijsorganisatie aan te brengen die het eigenaarschap van de leerling versterken.

Onze visie

“We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” (Jan Rotmans). In een maatschappij waarin het verschil tussen hoog en laag opgeleid toeneemt, digitalisering een steeds grotere plek inneemt en we voor een aantal grote maatschappelijke problemen staan, zien we een verschuiving van taal naar beeld ontstaan. We weten niet meer goed waarvoor we opleiden omdat de wereld zo snel verandert. Een leven lang leren is de norm, het keuzeaanbod is groot en er moet aanhoudend goed gepresteerd worden. Er is een steeds grotere vraag naar het verschil maken. Persoonlijke ontwikkeling in relatie met anderen wordt alsmaar belangrijker.

Onze missie

UniC is een ondernemende leergemeenschap, waar elke leerling zijn of haar route naar de toekomst vormgeeft.  De moderne, steeds veranderende samenleving vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige burgers. Daarom biedt UniC vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. In ons onderwijs gaat het om de volgende drie pijlers:

  • Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen
  • Verbondenheid: Onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving. 
  • Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust 

Lees uitgebreid over onze visie en missie in ons schoolplan 2020 - 2025